Werkwijze

Aanpak

De aanpak van Lumus et Locus is te typeren als hands-on, 'voeten in de modder', gedreven, humor, een duidelijk doel voor ogen en resultaatgericht.

Wij gaan door waar anderen stoppen!!

Casus handelsonderneming

Handelsonderneming in Zuid-Nederland was ontstaan uit het samengaan van enkele bestaande ondernemingen. Na de fusie werd een nieuw administratief pakket geimplementeerd bij de ondernemingen echter zonder duidelijke controles, procedures en richtlijnen. Enkele maanden na de fusie begon de financierende bank vragen te stellen bij de beperkte rapportages die niet adequaat beantwoord konden worden door de directie. Hierop werd aan de aandeelhouders en directie van deze handelsonderneming een ultimatum gesteld voor het oplossen van de administratieve chaos.

Lumus et Locus ging op een aantal fronten aan het werk. Eerst werd de huidige situatie en problemen in kaart gebracht alsmede de stromen die wel goed liepen. Heel snel bleek dat op basis van onze analyse de bankconvenanten op korte termijn in gevaar kwamen door een onverklaarbare lage kasinstroom versus de omzet. Hierop besloten wij de nadruk te leggen op de problemen rond de ingaande kasstroom en het, tijdelijk, beperken van de uitgaande kasstroom. Een van de constateringen was dat na de administratieve verwerking van de ontvangsten, het systeem deze op onjuiste wijze in de debiteurenadministratie verwerkte. Het grootste gedeelte van de ontvangsten werd namelijk op diverse tussenrekeningen geboekt waardoor de debiteurenlijst een te hoog saldo aangaf en de incasso van debiteuren problemen gaf. Dit constateerde wij middels het opnieuw afstemmen van de verkoopfacturen met de ontvangsten per bank en de administratieve aflettering hiervan. Na deze constatering zijn wij met een IT specialist in de software gedoken, hebben de fout eruit gehaald en konden vervolgens de mutaties op de tussenrekeningen (>8.000) opnieuw verwerken. Kort daarop werden de debiteuren opnieuw aangemaand met het juiste overzicht aan openstaande facturen waarna de kasinstroom weer op gang werd gebracht.

Aansluitend hebben wij ook de beginbalans van nieuwe onderneming 'opgeschoond' en diverse correctieboekingen gemaakt zodat de beginposities goed stonden. Als laatste stap hebben wij een rapportageset ontwikkeld voor de directie dat inzicht gaf in de winstgevendheid, de kasstromen, de omloopsnelheid en ouderom van voorraden en debiteuren en de verhouding bankschuld versus verstrekte zekerheden. Door het nemen van deze stappen brachten wij rust bij de aandeelhouders, directie en financierende bank.

Referenties

Deze worden in een persoonlijk gesprek weergegeven.

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl