Activiteiten

Accounting

Herstructureren van financiele administraties, ontrafelen van complexe administratieve processen en gebruik van grootboekrekeningen, het opzetten en uitrollen van management rapportage structuren (inclusief dashboards).
Haalt structurele 'boekhoudfouten' uit het gerapporteerde cijfermateriaal en past, met behulp van een technisch specialist deze structurele boekhoud fouten aan in de software.

Perdiodieke rapportages

Het periodiek analyseren van financiele informatie en dit gestructureerd rapporteren aan de opdrachtgever. Doelstelling hierbij is om de financiele stromen in een onderneming zichtbaar te maken zodat financiele informatie stuurinformatie wordt.
Opstellen van rapportages die banken eisen als gevolg van Basel II.

Fusies en overnames

Uitvoeren van financieel due diligence opdrachten, koop-en verkoopzijde.
Opstellen van rapportages voor de financierende banken.
Opstellen van 'carve out' financiele overzichten bij de verkoop van een onderdeel van een onderneming.

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl