Lumus et Locus

Interim Financial Advisory

'manage accounting information as a strategic source!'

Lumus et Locus is een dynamisch adviesbureau gericht op het in kaart brengen van financiele stromen binnen ondernemingen en non-profitorganisaties. Dit kan in opdracht van kopers bij een overname, directie van een onderneming, belanghebbenden van een non-profit organisatie en financierende banken. De rapportages zijn gestructureerd en worden gebruikt als stuurinformatie of het nemen van besluiten.

Recente ontwikkelingen

In 2009 is Basel II van kracht geworden hetgeen inhoudt dat banken verplicht zijn om een 'credit rating' te geven aan hun clienten gekoppeld aan een rentepercentage. Bij een lage rating is het rentepercentage hoger, immers het risico op oninbaarheid voor de bank neemt toe. Deze credit rating wordt door twee elementen gevormd, de kwantitatieve informatie (financiele informatie uit de balans) en de kwalitatieve informatie. Dit laatste bestaat uit onder andere tijdigheid en diepgang van de financiele rapportages, kwaliteit directie, innovatie en markt. De ondernemer moet aannemelijk maken aan zijn bank dat hij 'in control' is, met andere woorden, precies weten waar de onderneming geld mee verdient, hoe de ingaande- en uitgaande kasstromen lopen en de vooruitzichten voor de komende perioden. En dit allemaal kort en bondig gerapporteerd voorzien van tekstuele toelichting.

Lumus et Locus heeft hierop ingespeeld door het ontwikkelen van een rapportageset die client specifiek wordt gemaakt. Aan de hand van de financiele informatie wordt de rapportage periodiek (maand, kwartaal) opgesteld en het cijfermateriaal diepgaand geanalyseerd. Deze analyses geven inzicht in de diverse financiele stromen van een onderneming of organisatie.

Een bijkomend voordeel voor u is dat de inhoud en structuur van deze rapportageset zijn afgestemd met de banken. Dit voorkomt veel onnodige vragen en zal uw relatie met de bank verbeteren.

Neem contact op met ons voor het maken van een vrijblijvende afspraak!

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl